تاریخچه

۱۳۷۹

شروع فعالیت مدیران در زمینه چای
1

۱۳۸۵

شروع به ساخت کارخانه چای سوفیا در منطقه آزاد چابهار
2

۱۳۸۵

ثبت برند چای سوفیا
3

۱۳۸۷

افتتاحیه کارخانه چای سوفیا
4

‍۱۳۸۷

عرضه چای سوفیا به بازار ایران
5

۱۳۸۸

راه اندازی خط تولید قوطی سازی مختص چای سوفیا
6

۱۳۹۲

ثبت برند دیگر به نام فرانکو در زمینه چای
7

۱۳۹۹

شروع ساخت کارخانه ای دیگر در شمس آباد تهران
8